Velkommen til

Høyset Brødrene ANS!

Br. Høyseth er en bedrift som hovedsakelig driver med maskinell sluttavvirkning av skog. Vi har også en gravemaskin og tar på oss mindre grave oppdrag både i forbindelse med hogst av tømmer og andre grave oppdrag. Vi har også en stor flis hogger montert på en lassbærer. Vi har i de senere år hatt en stor del av ryddingen av både ski bakker og hytte tomter på Gaustablikk. Vi har også hatt en del rydding av skog i forbindelse med utvidelse eller nyanlegg av vei. Ellers er hoved kundene våre skogeiere i øvre Telemark. Vi er uavhengig av skogeier foreninger og kjører direkte mot skogeier. Dette gjør at skogeiere kan levere dit det er best pris til enhver tid.

Couch Hunter

Høyset Brødrene ANS er totalleverandør av gravetjenester, og utfører gravearbeid for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.

Prosjekter

Høyset Brødrene ANS

Grunnarbeid

Planering

Høyset Brødrene ANS

Høyset Brødrene ANS

Høyset Brødrene ANS

Høyset Brødrene ANS.

Skogbruk

Chuma Edoga Womens Jersey