Høyset Brødrene ANS!

Om oss

Høyset Brødrene ANS

Br. Høyseth er en bedrift som hovedsakelig driver med maskinell sluttavvirkning av skog. Vi har også en gravemaskin og tar på oss mindre grave oppdrag både i forbindelse med hogst av tømmer og andre grave oppdrag. Vi har også en stor flis hogger montert på en lassbærer. Vi har i de senere år hatt en stor del av ryddingen av både ski bakker og hytte tomter på Gaustablikk. Vi har også hatt en del rydding av skog i forbindelse med utvidelse eller nyanlegg av vei. Ellers er hoved kundene våre skogeiere i øvre Telemark. Vi er uavhengig av skogeier foreninger og kjører direkte mot skogeier. Dette gjør at skogeiere kan levere dit det er best pris til enhver tid.

Couch Hunter

Vi legger vekt på, og vil alltid jobbe mot:

Sikkerhet

Kostnadseffektivitet

Fleksibilitet

Enkelhet for kunden

Løsningorientert

Kvalitet

Chuma Edoga Womens Jersey